Минерални води и бялборови гори!

Обявления

ИНФОРМАЦИЯ за определените количества дървесина на територията на ТП „ДГС Елешница“, които ще се добиват по реда на чл. 111, ал. 2, т. 2 за отоплителен сезон 2023/2024 г.ИНФОРМАЦИЯ

за определените количества дървесина на територията на ТП „ДГС Елешница“, които ще се добиват по реда на чл. 111, ал. 2, т. 2 за отоплителен сезон 2023/2024 г.

 

Землище

ОБЩО, пл.куб.м.

 
 

с. Елешница

480

 

с. Златарица

650

 

с. Краище

40

 

с. Горно Краище

30

 

с. Бабяк

120

 

с. Палатик

120

 

с. Кузьово

100

 

с. Черешово

120

 

с. Орцево

150

 

с. Гълъбово

110

 

с. Лютово

80

 

Всичко

2000