Минерални води и бялборови гори!

Отдаване на дървесина на корен

ДГС Елешница

Обект: 2425 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 185227.00 Първа: 29.03.2024
Втора: 29.03.2024

ДГС Елешница

Обект: 2423 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 43681.00 Първа: 06.03.2024
Втора: 06.03.2024

ДГС Елешница

Обект: 2421 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 53254.00 Първа: 06.03.2024
Втора: 06.03.2024

ДГС Елешница

Обект: 2420 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 53453.00 Първа: 06.03.2024
Втора: 06.03.2024

ДГС Елешница

Обект: 2418-MT Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 33126.00 Първа: 06.03.2024
Втора: 06.03.2024

ДГС Елешница

Обект: 2417-MT Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 27385.00 Първа: 06.03.2024
Втора: 06.03.2024

ДГС Елешница

Обект: 2416-МТ Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 25393.00 Първа: 06.03.2024
Втора: 06.03.2024

ДГС Елешница

Обект: 2415 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 162823.00 Първа: 06.03.2024
Втора: 06.03.2024

ДГС Елешница

Обект: 2414 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 67942.00 Първа: 06.03.2024
Втора: 06.03.2024