Минерални води и бялборови гори!

Продажба на дървесина от склад

ДГС Елешница

Обект: 2320-1-3 Статус: Приключена
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 15679.00 Първа: 30.01.2024
Втора: 30.01.2024