Минерални води и бялборови гори!

Възлагане на услугата добив на дървесина

ДГС Елешница

Обект: 2424 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Търг с тайно наддаване 8820.00 Първа: 06.03.2024
Втора: 06.03.2024

ДГС Елешница

Обект: 2422 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 29191.00 Първа: 06.03.2024
Втора: 06.03.2024

ДГС Елешница

Обект: 2419 Статус: Предстояща
Вид процедура Начална цена (лв.) Дати на провеждане Виж още
Открит конкурс 18682.00 Първа: 06.03.2024
Втора: 06.03.2024